Η Αναγέννηση της Ελλάδας στις 15 Αυγούστου 1909.
Ασπρόμαυρη λαϊκή λιθογραφία 48Χ62/42Χ58.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αρ. εισ. 4950/32.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα.