Η Ύπατη Αρμοστεία στην περιοχή της Σμύρνης εγκαθιδρύεται από το Μάιο του 1919, όταν αρχίζει η ελληνική κατοχή.

Ο διορισμένος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ύπατος αρμοστής Αριστείδης Στεργιάδης φτάνει στη Σμύρνη τρεις μέρες μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού.
Η συνθήκη των Σεβρών καταργούσε την τουρκική πολιτική διοίκηση στα εδάφη που παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Έτσι, τον Ιούλιο του 1920 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης από τον αναπληρωτή του βαλή του Αϊδινίου στο γενικό γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας και η Σμύρνη περνά σε ελληνική διοίκηση.

Η Ελληνική Διοίκηση Σμύρνης διατήρησε όλες τις υπηρεσίες και τους θεσμούς που ασχολούνταν με θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και οικογενειακές υποθέσεις των μουσουλμάνων.
Αναδιάρθρωσε τις ελληνικές υπηρεσίες δίνοντας έμφαση στην περίθαλψη των προσφύγων που επαναπατρίζονταν από το 1919, τη δημόσια υγεία, την ανέγερση εκκλησιών και σχολείων.
Σημαντικό έργο επιτεύχθηκε ειδικά στην κατεύθυνση της περίθαλψης και αποκατάστασης των περίπου διακοσίων πενήντα χιλιάδων μικρασιατών προσφύγων που επέστρεφαν στη Μικρά Ασία από την Ελλάδα, όπου είχαν καταφύγει με τους διωγμούς του 1914. Δάνεια χορηγήθηκαν, πρότυπες μηχανοκαλλιέργειες προωθήθηκαν, δημόσια έργα, κυρίως οδοποιίας, εγκαινιάστηκαν, που πρόσφεραν απασχόληση στους πρόσφυγες. Εντυπωσιακό ήταν και το πρωτοποριακό σύστημα υγείας με δωρεάν περίθαλψη όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκεύματος. Προωθήθηκε τέλος η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου. Στο ζήτημα αυτό πρωταγωνίστησε ο διαπρεπής έλληνας καθηγητής των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Οι πρώτες σχολές θα αφορούσαν την αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής: Γεωπονική Ανωτέρα Σχολή και Σχολή Φυσικών και Μηχανικών Σπουδών. Μεγάλη προσοχή δόθηκε παράλληλα στην Ανώτερη Σχολή Γλωσσών και στο Υγειονολογικό Εργαστήριο. Το τελευταίο, συνδεμένο με το σύστημα υγείας, ήταν και το μόνο τμήμα που πρόλαβε να λειτουργήσει πριν από την Καταστροφή.