Πολλές είναι οι οργανώσεις που ιδρύουν οι δημοτικιστές την εποχή αυτή, με σκοπό την υπεράσπιση και τη διάδοση της εθνικής γλώσσας, της δημοτικής,

και το αίτημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, άμεσα συνδεμένης με το γλωσσικό αγώνα. Από τις σπουδαιότερες είναι: η "Εταιρεία η εθνική γλώσσα" (1904-5) στην Αθήνα, η "Φοιτητική Συντροφιά" (1910) στην Αθήνα, το "Αδελφάτο" (1908) στην Πόλη, ο "Σύλλογος για την εθνική γλώσσα ο Σολωμός" (1909) στα Χανιά, ο "Σύλλογος Δημοτικιστών Ηρακλείου Κρήτης ο Σολωμός" (1909) στο Ηράκλειο, η "Δημοτικιστική Ομάδα" (1916) στο Κάιρο.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, η σημαντικότερη από τις οργανώσεις των δημοτικιστών, συστήθηκε το 1910. Στο καταστατικό του, που δημοσιεύτηκε στο Νουμά, αναφέρεται ως σκοπός του η ίδρυση Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου στην Αθήνα, για την αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, για την εφαρμογή ενός νέου γλωσσοεκπαιδευτικού συστήματος στο ελληνικό σχολείο. Ιδρυτικά στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομίλου υπήρξαν οι Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Γληνός, Αλέξανδρος Δελμούζος. Και οι τρεις συνεργάστηκαν στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχείρησαν οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων, ειδικά το 1917.