Ο Αχιλλέας Παράσχος (1838-1895). Ήταν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Πρώτης Αθηναϊκής Σχολής.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 8, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 170.
© Εκδοτική Αθηνών.