Ο αναστάς Χριστός. Λεπτομέρεια από την παράσταση "Χαίρε των Μυροφόρων" στο βορειοδυτικό διαμέρισμα του ναού της Βλαχέρνας. Άρτα, περίπου 1250.
Ιωάννινα, 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
© ΥΠΠΟ