Η καθημερινή ζωή στις βυζαντινές πόλεις αναζωογονούνταν από τις γιορτές και πανηγύρεις που διοργανώνονταν συχνά, κυρίως στα πλαίσια του εορτασμού τοπικών αγίων. Τέτοιες μέρες οι ντόπιοι χωρικοί, έμποροι και τεχνίτες συνέρεαν στην πόλη για τη γιορτή. Εκεί συναντούσαν εμπόρους από άλλες επαρχίες και άλλες χώρες ακόμη. Οι συναλλαγές που λάμβαναν χώρα τόνωναν την οικονομική ζωή των πόλεων. Εκτός από οικονομικές δραστηριότητες, κατά τις πανηγύρεις οι χωρικοί συμμετείχαν σε επίσημες λειτουργίες αφιερωμένες στον άγιο, ενώ πολλοί επωφελούνταν από το ταξίδι για να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους στα τοπικά δικαστήρια. Πανηγύρεις μαρτυρούνται σε πολλές πόλεις, κυρίως της Μικράς Ασίας, με σημαντικότερες αυτές του αγίου Ιωάννη στην Έφεσο, του αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χώνες, του αγίου Θεοδώρου στα Ευχάιτα και του αγίου Ευγενίου στην Τραπεζούντα.