Αξονομετρική αποκατάσταση του ναού της Γέννησης στη Βηθλεέμ. Ο ναός χρονολογείται πριν το 333.
Krautheimer, R., Early Christian and Byzantine Architecture, Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlessex, England 1979, εικ. 26.