Ρωμαϊκό αντίγραφο προτομής του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου.
Napoli, Museo Archeologico Nazionale 6150.
Χριστόπουλος, Γ., Μπαστιάς, Ι.,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
τ. Δ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1973, σ. 353.
Museo Archeologico Nazionale, Napoli.


| επιστροφή στο αρχικό κείμενο |