Τα θεωρικά ήταν χρήματα που πρόσφερε η Αθήνα στους άπορους πολίτες της, προκειμένου να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις που οργανώνονταν στη διάρκεια των μεγάλων εορτών της.

Ο Διοφάντης και ο Εύβουλος θεωρούνται ότι εισήγαγαν το μέτρο αυτό, το οποίο χρονολογικά πρέπει να ανήκει γύρω στο 350 π.Χ., μετά το Συμμαχικό πόλεμο.
Σε περιόδους ειρήνης το κεφάλαιο για τα θεωρικά προερχόταν από έναν τακτικό μερισμό, πιθανόν όμως και από πλεόνασμα των εσόδων της πόλης. Το ποσό που συγκεντρωνόταν γι' αυτό το σκοπό πλεόναζε, ώστε να χρηματοδοτούνται και άλλες εργασίες.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων των θεωρικών οριζόταν ο ταμίας, που ήταν αιρετός και είχε το δικαίωμα επανεκλογής. Στις αρμοδιότητές του ήταν και η συνεργασία με τη Βουλή για τον έλεγχο των παλαιότερων οικονομικών επιτροπών διαχείρισης των χρημάτων που προορίζονταν για τα θεωρικά. Εξαιτίας των παραπάνω ο ταμίας ήταν αρκετά ισχυρός.


| εισαγωγή | γαιοκτησία-γεωργία | εμπόριο | μεταλλεία | Κλασική Εποχή
| κρατική πρόνοια | λειτουργίες | ιδιωτική περιουσία |

Σημείωση: Επιλέγοντας τις εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές σε μεγέθυνση, καθώς και τις επεξηγήσεις τους.
Οι υπογραμμισμένες παραπομπές (links) οδηγούν σε σχετικά με αυτές κείμενα, ενώ οι μη υπογραμμισμένες αποτελούν επεξηγηματικό γλωσσάρι.