Στο διάστημα 333-320 π.Χ., ο ρήτορας Λυκούργος αναλαμβάνοντας την οικονομική διαχείριση της Αθήνας -αρμοδιότητα της οποίας η φύση δεν είναι ξεκάθαρη- έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που σχετίζονταν με τη θρησκεία της πόλης.

Στην οικονομική του πολιτική συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση της αναστήλωσης των λατρευτικών μνημείων της Αθήνας, όπως για παράδειγμα τα αγάλματα των χρυσών Νικών, αναθήματα του Περικλή. Επίσης έλαβε μέτρα, για να αυξήσει την εισροή πολύτιμων μετάλλων με τη μορφή αναθημάτων στα ιερά της πόλης. Ενίσχυσε επίσης τα οικοδομικά προγράμματα θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως επεκτάσεις ή αναστηλώσεις ναών, καθώς και τη συνέχιση των εργασιών που είχαν διακοπεί λόγω έλλειψης χρημάτων, σε λατρευτικά κτήρια, όπως για παράδειγμα το Τελεστήριο της Ελευσίνας.

Οι μόνες αλλαγές στο εορτολόγιο που αποδίδονται στο Λυκούργο ήταν η προσθήκη νέων μουσικών και δραματικών αγώνων στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα των γιορτών. Στα Ελευσίνια, για παράδειγμα, προστέθηκε μία ιπποδρομία.

Παρόλο που ο Λυκούργος δεν προσπάθησε να αλλάξει το θρησκευτικό προσανατολισμό των Αθηναίων, αποσπάσματα των λόγων του φανερώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ενίσχυση των λατρειών με μικρή απήχηση. Επέδειξε επίσης ανεκτικότητα στην εγκαθίδρυση νέων λατρειών στην Αθήνα, που κυρίως ενισχύονταν με την εγκατάσταση μετοίκων στην πόλη. Η θρησκευτική πολιτική του πάντως συνοψίζεται σε οικονομικά μέτρα που συνέβαλαν στη διατήρηση αλλά και στην ενδυνάμωση των παραδοσιακών λατρειών της Αθήνας.


| εισαγωγή | τέχνες | γράμματα | εκπαίδευση | θρησκεία | Κλασική Εποχή

Σημείωση: Επιλέγοντας τις εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές σε μεγέθυνση, καθώς και τις επεξηγήσεις τους.
Οι υπογραμμισμένες παραπομπές (links) οδηγούν σε σχετικά με αυτές κείμενα, ενώ οι μη υπογραμμισμένες αποτελούν επεξηγηματικό γλωσσάρι.