Η κατασκευή μεταλλικών αγγείων και σκευών στην Αθήνα γνώρισε μεγάλη άνθηση ιδιαίτερα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Συχνά ωστόσο παραγνωρίζεται η σημασία της, επειδή, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, στην Αθήνα δε συνηθιζόταν η εναπόθεση τέτοιων αντικειμένων στους τάφους. Κατά συνέπεια ελάχιστα δείγματα έχουν βρεθεί επί τόπου, κυρίως λέβητες που χρησιμοποιήθηκαν ως τεφροδόχοι. Οι μελέτες όμως των τελευταίων ετών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και πολλά άλλα αγγεία κατασκευάζονταν στην Αθήνα. Μεταξύ τους συγκαταλέγονται αγγεία πόσεως (κάνθαροι, κύλικες, φιάλες), οινοχόες και υδρίες. Μία ομάδα υδριών, διακοσμημένες με προτομές σειρήνων, γνώρισαν μεγάλη διάδοση στο β' μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Στους αθηναίους τορευτές αποδίδεται και η χρήση ανάγλυφων μορφών για τη διακόσμηση λαβών σε υδρίες του 4ου αιώνα π.Χ. Έχουν βρεθεί μάλιστα στην Αγορά πήλινα εκμαγεία τέτοιων αναγλύφων, που επέτρεπαν την εύκολη και φθηνή αναπαραγωγή των ίδιων θεμάτων.


Τα μεγαλύτερα αγγεία, όπως οι κρατήρες και οι λέβητες, ήταν συχνά διακοσμημένα με ολόγλυφες μορφές σαν κι αυτές που έχουν βρεθεί στην Ακρόπολη. Ανάμεσα στα άλλα χαλκά τορεύματα από την Αθήνα συναντάμε οικιακά σκεύη και εργαλεία, λύχνους και λυχνοστάτες, θυμιατήρια, παραγναθίδες από κράνη με έκτυπη διακόσμηση και πολλά κάτοπτρα. Τα τελευταία ήταν συχνά επαργυρωμένα και εγχάρακτα, ενώ μία άλλη ομάδα φέρει ανάγλυφες παραστάσεις.

Η αθηναϊκή αργυροχοΐα, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες από το Λαύριο και από τα περσικά λάφυρα, γνώρισε μεγάλη άνθηση κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και εγκωμιάζεται συχνά από τους αρχαίους συγγραφείς, οι οποίοι και αναφέρουν αρκετά ονόματα τορευτών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Μυς, που συνεργαζόταν με το ζωγράφο Παρράσιο, και ο Μέντωρ, ο οποίος έμεινε ξακουστός για τέσσερα ζεύγη αγγείων που έφτιαξε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Απαράμιλλα δείγματα αθηναϊκής αργυροχοΐας γνωρίζουμε από τη Θράκη και τη Σκυθία. Φέρουν εγχάρακτες επιχρυσωμένες παραστάσεις και τόσο η τεχνοτροπία όσο και το θεματολόγιό τους συνδέονται με την ερυθρόμορφη κεραμική. Αν και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο πολλοί αθηναίοι καλλιτέχνες μετανάστευσαν σε άλλα κέντρα, κυρίως στη Μακεδονία, φαίνεται πως η παραγωγή αργυρών αγγείων δε σταμάτησε ως το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. Τότε αφιερώθηκαν στον Παρθενώνα αρκετές αργυρές υδρίες, έργα του Νικοκράτη από τον Κολωνό.


| εισαγωγή | τέχνες | γράμματα | εκπαίδευση | θρησκεία | Κλασική Εποχή

Σημείωση: Επιλέγοντας τις εικόνες μπορείτε να δείτε αυτές σε μεγέθυνση, καθώς και τις επεξηγήσεις τους.
Οι υπογραμμισμένες παραπομπές (links) οδηγούν σε σχετικά με αυτές κείμενα, ενώ οι μη υπογραμμισμένες αποτελούν επεξηγηματικό γλωσσάρι.