Ο οικισμός του Διμηνίου, χτισμένος κοντά στην ακτή του Παγασητικού κόλπου, είναι ένας από τους καλύτερα ερευνημένους οικισμούς του ελλαδικού χώρου. Στα αρχαιολογικά του κατάλοιπα (αρχιτεκτονική, κεραμική, εργαλεία, ειδώλια, κοσμήματα) αντανακλώνται οι πολιτιστικές κατακτήσεις της αιγαιακής κοινωνίας της Nεότερης Nεολιθικής II (4800-4500 π.Χ.), που χαρακτηρίστηκαν από τους πρώτους ερευνητές της ελληνικής Προϊστορίας με τον όρο πολιτισμός Διμηνίου.
Η τρισδιάστατη αναπαράσταση του Διμηνίου (σε μορφή VRML και σε μορφή sketchfab) βασίζεται στα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία των ανασκαφών και κατασκευάστηκε μέσω VRML (Virtual Reality Modelling Language). Προσφέρει στον επισκέπτη την εμπειρία ελεύθερης περιήγησης στον οικισμό και εξοικείωσης με την οικιστική οργάνωση και τις δραστηριότητες των νεολιθικών γεωργοκτηνοτρόφων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔιμήνιΠηγέςΔημιουργοί


Για να δείτε την τρισδιάστατη αναπαράσταση του Διμηνίου χρειάζεστε Cosmo Player 2.0 ή νεότερο