Σπάνιο δείγμα της υψηλής αισθητικής που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια μικροτεχνίας της Τραπεζούντας αποτελεί μία αργυρή λειψανοθήκη που βρίσκεται σήμερα στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας και θεωρείται ότι προέρχεται από εργαστήριο της πόλης. Το αντικείμενο θεωρείται επίσης ενδεικτικό για τη σημαίνουσα θέση του αγίου Ευγενίου και των τριών συμμαρτύρων του στη θρησκευτική παράδοση της Τραπεζούντας.
Η λειψανοθήκη είναι μικρών διαστάσεων και φέρει ανάγλυφη διακόσμηση: οι τέσσερις άγιοι, Ευγένιος, Ουαλεριανός, Κανίδιος (ή Κάνδιδος) και Ακύλας, προβάλλουν όρθιοι κάτω από τόξα, πλαισιώνοντας τον ένθρονο Χριστό στο κέντρο, ο οποίος τείνει τα χέρια του κρατώντας δύο στεφάνια προορισμένα για αυτούς, ενώ δύο ακόμη διακρίνονται στη βάση του θρόνου. Οι άγιοι φέρουν φωτοστέφανο, ενώ τα πρόσωπά τους και τα χέρια τους, σε χειρονομία δέησης, είναι στραμμένα προς το Χριστό. Σε έμμετρη επιγραφή προβάλλεται το μαρτύριό τους και η σχέση τους με την Τραπεζούντα, τονίζεται η εξέχουσα θέση του αγίου Ευγενίου και γίνεται επίκληση του κτήτορα της λειψανοθήκης για τη σωτηρία της ψυχής του.
Η λειψανοθήκη χρονολογείται στο 14ο-15ο αιώνα και έχει συνδεθεί είτε με πρόσωπο από την Τραπεζούντα που μετέβη στη Βενετία -πιθανόν με τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα (1403-1472)- είτε με κάποια από τις τραπεζουντιακές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη στις αρχές του 15ου αιώνα.