Το Παλατάκι όπως είναι σήμερα. Γεωργιάδης, Ν. Β., Μυστράς, Αθήνα, 1982, σ. 69, εικ. 54.