Ηλιακός (Σπίτι Φραγκοπούλου). Ορλάνδος, Α. Κ., Παλάτια και σπίτια του Μυστρά, Αθήνα, 1937, σ. 73, εικ. 61.