Στάδιο Ελληνιστικό Γυμνάσιο Τείχη Βόρεια Αγορά Θερμες Capito Λιμάνι Λεόντων Ιωνική Στοά Δελφίνιο Βουλευτήριο Θέατρο Μνημεία Λιμανιού Λιμάνι Λεόντων Δελφίνιο Ιωνική Στοά Θέρμες Capito Βόρεια Αγορά Ελληνιστικό Γυμνάσιο Βουλευτήριο Στάδιο Θέατρο