Τα βυζαντινά μνημεία

την πόλη της Καστοριάς σώζεται ένας μεγάλος αριθμός μνημείων από το 10ο αιώνα και ύστερα. Ναοί, ζωγραφικά σύνολα και εικόνες εκπροσωπούν την αδιάκοπη καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης, από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο μέχρι και τα ύστερα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας.
Η Καστοριά αποτελεί έτσι ένα χώρο όπου μπορεί κανείς να γνωρίσει και να μελετήσει τη βυζαντινή τέχνη στις διάφορες χρονικές φάσεις και εκφράσεις της.
Παράλληλα, τα πολυάριθμα αυτά μνημεία μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που ολοκληρώνουν την εικόνα της πόλης από τις αρχές του 10ου αιώνα μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους στα τέλη του 14ου αιώνα.


Η καλλιτεχνική τους αξία και οι αισθητικές τους αναζητήσεις μας δίνουν στοιχεία για το υψηλό επίπεδο της πολιτιστικής κίνησης που επικρατούσε στην πόλη και συνέβαλε στη δημιουργία τους.

Οι επιδράσεις και οι επιρροές τους από άλλα μνημεία αποκαλύπτουν τις σχέσεις και την επικοινωνία της Καστοριάς με άλλα καλλιτεχνικά κέντρα.
Οι κτητορικές επιγραφές και οι προσωπογραφίες των δωρητών τους, αποτελούν τεκμήρια τόσο για την κοινωνική ζωή της πόλης όσο και για τις ιστορικές περιπέτειές της.
Τέλος, η θέση τους στον πολεοδομικό ιστό της πόλης μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες υποθέσεις για την οργάνωση του αστικού χώρου της βυζαντινής Καστοριάς.