Ονομασία


ακροχρόνιες επιστημονικές συζητήσεις είχαν ως θέμα την προέλευση του ονόματος της πόλης της Καστοριάς. Η άποψη ότι προέρχεται από τη βουλγαρική λέξη "kostur" είναι λανθασμένη, καθώς η ονομασία Καστοριά μαρτυρείται ήδη από τα χρόνια του Ιουστινιανού, δηλαδή πολύ πριν από τη σύντομη βουλγαρική κατοχή της πόλης το 10ο αιώνα.

Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι πιθανόν να προέρχεται από τη λέξη "κάστρον", ονομασία που αναφέρεται στην οχύρωση της πόλης. Έτσι άλλωστε αποκαλείται συχνά η πόλη στην περίοδο της Tουρκοκρατίας, ενώ οι κάτοικοί της πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως "καστριώτες".
Ας σημειωθεί επίσης πως η σύνδεση της ονομασίας με το κάστρο της πόλης αναφέρεται ήδη το 12ο αιώνα από την Άννα Κομνηνή, η οποία μιλώντας για την πόλη γράφει:
"Γύρω από την προεξοχή (της ξηράς) είναι οικοδομημένοι πύργοι και μεσοπούργια σαν κάστρο, γι' αυτό και ονομάζεται Καστοριά" (Αλεξιάς ΙΙ, 41).

Ωστόσο, η επικρατέστερη άποψη σήμερα είναι ότι το όνομα οφείλεται στον κάστορα, το ζώο που ζούσε παλαιότερα στις όχθες της λίμνης.