Γεωγραφική θέση και φυσικό περιβάλλον

ο κλειστό, ορεινό τοπίο με τις μεγάλες δασικές εκτάσεις αλλά και ο σημαντικός υδάτινος πλούτος χαρακτηρίζουν το φυσικό περιβάλλον της Καστοριάς και της γύρω περιοχής.

Η πόλη βρίσκεται στο κέντρο περίπου του οροπεδίου που περικλείεται από τα όρη Βέρνο, Άσκιο και Γράμμο. Ο Αλιάκμονας, ο πρώτος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας, με τους παραπόταμούς του έχει δημιουργήσει στην περιοχή πολλές εύφορες, καλλιεργήσιμες πεδιάδες. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με πολλές βροχές το φθινόπωρο και την άνοιξη και αρκετά ψυχρούς χειμώνες με ισχυρές χιονοπτώσεις.

Η λίμνη της Καστοριάς καθόρισε πολλές πτυχές της φυσιογνωμίας της πόλης. Αρχικά, προσέφερε μία φυσική οχύρωση στην περιοχή, γεγονός που καθόρισε την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Αποτελεί επίσης σημαντικό φυσικό πλούτο. Ήδη από το 12ο αιώνα έχουμε αναφορές για την αλιεία στη λίμνη. Ως ζωτικός χώρος των καστόρων τέλος, συνέβαλε ίσως σε συνδυασμό με το ορεινό περιβάλλον και το ηπειρωτικό κλίμα στην ενασχόληση με τη γούνα, ένα βασικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης ακόμη και σήμερα.

Στη φυσική οχύρωση της πόλης συνέβαλε, εκτός από τη λίμνη, η γενικότερη γεωφυσική διαμόρφωση της περιοχής. Tα γύρω βουνά διαμορφώνουν ένα κλειστό και προφυλαγμένο φυσικό χώρο, στον οποίο η πρόσβαση είναι σχετικά δύσκολη. Η γεωφυσικά οχυρή θέση ενισχύθηκε στο πέρασμα του χρόνου με ισχυρά τείχη, γεγονός που εξηγεί γιατί η Καστοριά αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά στρατηγικά σημεία της περιοχής.

Από την άλλη μεριά η γεωγραφική της θέση επέτρεπε την επικοινωνία με σημαντικά κέντρα της περιοχής και της αυτοκρατορίας γενικότερα.


Δες επίσης: Οχύρωση
Η σημασία της θέσης της